Klimatizácie

Bycool je výparníkový systém s vysokým výkonom. Opiera sa o základný princíp prirodzeného ochladzovania vzduchu. Horúci vzduch zvonku prúdi cez vlhký filter, kde sa voda odparuje, absorbuje horúčavu čím zase dochádza k ochladzovaniu vzduchu.Čerstvý a čistý vzduch, ktorý takto vzniká, prúdi ako vánok a pokožka tela sa prirodzeným spôsobom rýchlo ochladzuje. Bycool funguje tak pri vypnutom, ako aj zapnutom motore vozidla. Výparníkové zariadenie sa používa v čase nakládok a vykládok tovaru, ale aj počas prestávok na oddych a spánok vodiča. Zariadenie nespotrebúva žiadne palivo, z tohto dôvodu je jeho prevádzka absolútne ekologická. Spotrebúva len minimálne množstvo vody.

Kliknite na jednotlivé modely a dozviete sa viac...